Κατσαρά Πλέγματα - Καρέ

 
 
Σας παραθέτουμε παρακάτω τα κατσαρά πλέγματα – καρέ που κατασκευάζουμε στη βιοτεχνία μας στον Πειραιά.