Κατσαρά Πλέγματα - Καρέ

Σας παραθέτουμε παρακάτω τα κατσαρά πλέγματα – καρέ που κατασκευάζουμε στη βιοτεχνία μας στον Πειραιά.