Συρματοπλέγματα Δικτυωτά

Η εταιρεία Βικελής, με έδρα τον Πειραιά, αναλαμβάνει την κατασκευή σε συρματοπλέγματα δικτυωτά για περιφράξεις παντός τύπου από 0.5 m έως και 6 m σε οποιοδήποτε πάχος και οπή.